Złóż wniosek online

Fundacja wspiera działania zgodne z jej celami statutowymi określonymi w § 6 Statutu Fundacji oraz z celami statutów podmiotów wnioskujących otrzymanie darowizny. Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji PGNiG oraz Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację PGNiG

Zapraszamy do zapoznania się z:

 

W celu aplikowania o darowiznę,
należy dokonać rejestracji i wypełnić właściwy wniosek on-line:

 

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji PGNiG zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.