Ważne dokumenty

Logo Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Statut Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Regulamin
przyznawania dotacji

Regulamin
Strony Internetowej

Polityka prywatności
Fundacjii PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego Statutu, Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz innych aktów wewnętrznych.