Ważne dokumenty

Logo Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Statut Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Regulamin
przyznawania dotacji

Fundacja PGNiG S.A. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego Statutu, Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz innych aktów wewnętrznych.