Nasze inicjatywy

BYĆ JAK
IGNACY

Historia nauki to historia wybitnych osób, których odwaga i determinacja zmieniły świat. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę i edukację. Dzięki akcji „Być jak Ignacy” mamy nadzieję przekonać dzieci i młodzież, że pełni pasji ludzie rozpoczynający przygodę z nauką byli dokładnie tacy jak oni. W każdym dziecku drzemią wielkie możliwości. Potrzeba tylko dobrych wzorców, skutecznej motywacji i inspirujących historii, by dodać mu odwagi i zachęcić do poznawania świata.

ROZGRZEWAMY
POLSKIE
SERCA

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł. W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit. Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.

EKOczynni

Program EKOczynni jest skierowany do szkół ponadpodstawowych. Jego celem edukacja ekologiczna młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów oraz wsparcie inicjatyw szkolnych związanych z ochroną środowiska. Programowi towarzyszą konkursy, w których mogą wziąć udział zespoły szkolne nadzorowane przez nauczyciela oraz uczniowie z zamiłowaniem artystycznym. Tym, co wyróżnia projekt, jest możliwość wprowadzenia realnych zmian, które poprawią kondycję środowiska. Szkolne zespoły projektowe, które przygotują i zgłoszą nowe inicjatywy, mogą otrzymać dofinansowania na ich realizację.

RACHUNEK
WDZIĘCZNOŚCI PGNiG

Rachunek wdzięczności to działający od 6 lat program partnerski naszej Fundacji z PGNiG Obrót Detaliczny z udziałem podmiotów spoza Grupy Kapitałowej: Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ze Śląskim Centrum Wolności
i Niepodległości. Program jest realnym wsparciem finansowym w wysokości do 900 zł rocznie na rachunki za gaz dla bohaterów polskiej historii. Projekt jest obecnie skierowany do trzech grup docelowych: Weteranów Wojny Obronnej 1939 r., Powstańców Warszawskich i Górników z Kopalni „Wujek„. Obecnie programem jest objętych ponad 1200 osób

ENERGIA Z MIODU

Pasieka na terenie dawnej Gazowni Warszawskiej składa się z 25 rodzin pszczelich. W 2021 r. planujemy uzupełnić ją o kolejne 5 rodzin, a także rozszerzyć jej możliwości o pozyskiwanie cennego propolisu. Planujemy utworzyć ścieżkę edukacyjną, dzięki której będzie można zapoznać się z życiem pszczół oraz ich znaczeniem dla społeczności. Fundacja dba także o pasiekę, którą prowadzi wspólnie z PGNiG Termika, a znajduje się ona na terenie EC Siekierki.