Nasze inicjatywy

BYĆ JAK
IGNACY

Historia nauki to historia wybitnych osób, których odwaga i determinacja zmieniły świat. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę i edukację. Dzięki akcji „Być jak Ignacy” mamy nadzieję przekonać dzieci i młodzież, że pełni pasji ludzie rozpoczynający przygodę z nauką byli dokładnie tacy jak oni. W każdym dziecku drzemią wielkie możliwości. Potrzeba tylko dobrych wzorców, skutecznej motywacji i inspirujących historii, by dodać mu odwagi i zachęcić do poznawania świata.

ROZGRZEWAMY
POLSKIE
SERCA

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł. W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit. Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.

ENERGIA Z MIODU

Pasieka na terenie dawnej Gazowni Warszawskiej składa się z 25 rodzin pszczelich. W 2021 r. planujemy uzupełnić ją o kolejne 5 rodzin, a także rozszerzyć jej możliwości o pozyskiwanie cennego propolisu. Planujemy utworzyć ścieżkę edukacyjną, dzięki której będzie można zapoznać się z życiem pszczół oraz ich znaczeniem dla społeczności. Fundacja dba także o pasiekę, którą prowadzi wspólnie z PGNiG Termika, a znajduje się ona na terenie EC Siekierki.

EKOczynni

Program EKOczynni jest skierowany do szkół ponadpodstawowych. Jego celem edukacja ekologiczna młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów oraz wsparcie inicjatyw szkolnych związanych z ochroną środowiska. Programowi towarzyszą konkursy, w których mogą wziąć udział zespoły szkolne nadzorowane przez nauczyciela oraz uczniowie z zamiłowaniem artystycznym. Tym, co wyróżnia projekt, jest możliwość wprowadzenia realnych zmian, które poprawią kondycję środowiska. Szkolne zespoły projektowe, które przygotują i zgłoszą nowe inicjatywy, mogą otrzymać dofinansowania na ich realizację.

MALI
WIELCY
ODKRYWCY

Mali Wielcy Odkrywcy to kolejna inicjatywa naszej Fundacji, która skierowana jest do placówek przedszkolnych mających swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń.
Dla uczestników programu przygotowano trzy naukowe tygodnie dotyczące: światła, magnetyzmu oraz wody. Materiały dotyczące każdego z tematów mogą być realizowane przez dwa miesiące, co umożliwia efektywne zaplanowanie pracy. Patronat honorowy nad programem objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wszystkie najważniejsze informacje o programie Mali Wielcy Odkrywcy można znaleźć na stronie www.maliwielcyodkrywcy.pl.

RACHUNEK
WDZIĘCZNOŚCI PGNiG

Rachunek wdzięczności to działający od 6 lat program partnerski naszej Fundacji z PGNiG Obrót Detaliczny z udziałem podmiotów spoza Grupy Kapitałowej: Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ze Śląskim Centrum Wolności
i Niepodległości. Program jest realnym wsparciem finansowym w wysokości do 900 zł rocznie na rachunki za gaz dla bohaterów polskiej historii. Projekt jest obecnie skierowany do trzech grup docelowych: Weteranów Wojny Obronnej 1939 r., Powstańców Warszawskich i Górników z Kopalni „Wujek„. Obecnie programem jest objętych ponad 1200 osób