Nasze projekty

BYĆ JAK
IGNACY

Historia nauki to historia wybitnych osób, których odwaga i determinacja zmieniły świat. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę i edukację. Dzięki akcji „Być jak Ignacy” mamy nadzieję przekonać dzieci i młodzież, że pełni pasji ludzie rozpoczynający przygodę z nauką byli dokładnie tacy jak oni. W każdym dziecku drzemią wielkie możliwości. Potrzeba tylko dobrych wzorców, skutecznej motywacji i inspirujących historii, by dodać mu odwagi i zachęcić do poznawania świata.

ROZGRZEWAMY
POLSKIE SERCA

W lutym 2016 roku Fundacja PGNiG rozpoczęła realizację nowego programu „Rozgrzewamy polskie serca”. PGNiG jako firma z polskim kapitałem zdecydowała o zwiększeniu zaangażowania w działania na rzecz wspólnoty Polaków i historii ojczystej. Pod hasłem „Rozgrzewamy Polskie Serca” spółka PGNiG SA i Fundacja PGNiG realizuje programy, które w nowoczesny sposób podejmują tematykę związaną z tożsamością, historią i patriotyzmem. Szczególną opieką Fundacji PGNiG objęty został temat Żołnierzy Wyklętych, bohaterów, o których milczano przez dziesięciolecia. W ramach programu wsparcie otrzymają weterani, organizowane są projekty edukacyjne i kulturalne.

RACHUNEK
WDZIĘCZNOŚCI PGNiG

„Rachunek wdzięczności PGNiG” to realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii, w wysokości do 900 złotych rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG.

Do programu „Rachunek wdzięczności PGNiG” może przystąpić osoba, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego, posiada status Weterana Wojny Obronnej 1939 roku i posiada aktualną, zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny, umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

”Rachunek wdzięczności PGNiG dla górników strajkujących w Kopalni „Wujek”” to realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii – dla górników strajkujących w kopalni „Wujek” w dniach 13-16 grudnia 1981 r., w wysokości do 900 złotych rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.