Kontakt

Fundacja PGNiG S.A.
im. Ignacego Łukasiewicza

ul. M. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

e-mail: fundacja@pgnig.pl

Inspektor Ochrony Danych Marcin Milewski

e-mail: iod@pgnig.pl

Nr rachunku bankowego do wpłat darowizn:

75 1020 1026 0000 1502 0275 3069

Fundacja PGNiG z siedzibą w Warszawie, 01-224, przy ul. Kasprzaka 25 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000210832, REGON 015768502, NIP 526-278-11-88.​

Wyślij zapytanie za pomocą formularza:
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa).
    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
    Pełna klauzula informacyjna