Kontakt

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

ul. M. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

e-mail: fundacja@pgnig.pl

Inspektor Ochrony Danych Sebastian Osmański 

e-mail: iod.fundacja-pgnig@energa.pl

Nr rachunku bankowego do wpłat darowizn:

75 1020 1026 0000 1502 0275 3069

Fundacja PGNiG z siedzibą w Warszawie, 01-224, przy ul. Kasprzaka 25 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000210832, REGON 015768502, NIP 526-278-11-88.​