Zapraszamy do zapoznania się z wystawą planszową, która eksponowana jest na ogrodzeniu Oddziału Centralnego PGNiG z Grupy Orlen, w Warszawie od ul. M. Kasprzaka 25. Wszystkie prezentowane eksponaty, dostępne są do obejrzenia w Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Plansze prezentują unikalny zbiór szkiców eksponatów, które stanowią namacalny ślad globalnych przemian cywilizacyjnych związanych
z rewolucją gazową. Prace plastyczne, wzbogacone o autentyczne fotografie, zostały połączone za pomocą innowacyjnej technologii druku soczewkowego 3D, co stworzyło niepowtarzalny efekt prezentujący dynamiczne przejścia między historycznymi obrazami a rzeczywistością.

Szkice powstały podczas spotkania zorganizowanego przez Urban Sketchers Warsaw, organizację non-profit promującą szkicowanie na żywo
w miejskich lokalizacjach. Urban Sketchers, łącząc ludzi na całym świecie, zachęcając ich do tworzenia artystycznych, historycznych
i edukacyjnych dzieł w miejscach, gdzie żyją i podróżują, odgrywają kluczową rolę w inspirowaniu i mobilizowaniu społeczności do twórczego wykorzystania miejskiej przestrzeni.

Zapraszamy do śledzenia Facebooka MGW na którym prezentowane będą plansze wystawy w wersji elektronicznej.