Fundacja PGNiG została laureatem nagrody „Strażnik Pamięci 2017” za mecenat nad projektem „Recovering Forgotten History”.

Gala wręczenia nagród odbyła się 8 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę odebrał Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG. Inicjatywa Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, objęta została w tym roku mecenatem Fundacji PGNiG w ramach programu „Rozgrzewamy polskie serca”. „Przywracanie zapomnianej historii” to doroczne spotkania odbywające się od 11 lat. Podczas organizowanych debat polscy i zagraniczni eksperci rozmawiają z autorami i wydawcami anglojęzycznych książek historycznych, takich jak np. „History of Western Civilization” czy „Western Society”. Właśnie w ten sposób udało się zmienić treści podręczników akademickich w wielu newralgicznych kwestiach. Mówiło się o w nich o „faszyzmie” Józefa Piłsudskiego czy o wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną.
– Tylko znamienity mecenas umie poznać się na dobrym pomyśle. W przypadku projektu „Recovering Forgotten History” takim mecenasem jest Fundacja PGNiG, która od niemal 2 lat prowadzi nowatorski program „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Jak się dziś okazuje Fundacja PGNiG rozgrzewa nie tylko polskie i nie tylko serca, ale rozgrzewa również umysły poza Polską – mówił zastępca redaktora naczelnego „Do Rzeczy” Piotr Gabryel w trakcie laudacji.
Wczorajsza gala zakończyła uroczyście V edycję nagrody „Strażnik Pamięci” organizowanej przez tygodnik „Do Rzeczy”. Redakcja tygodnika honoruje w ten sposób osoby i instytucje w szczególny sposób dbające o odnowienie, przechowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. Udział w wydarzeniu wzięli m. in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Paweł Szefernaker, przedstawiciele organów państwa, instytucji rządowych, kulturalnych, naukowych i artystycznych.
PGNiG było Partnerem Głównym wydarzenia.