Od 20 stycznia trwa nasz program edukacyjno-ekologiczny dla szkół ponadpodstawowych EKOczynni. W ramach programu realizowane są dwa konkursy:

EKO-ART skierowany jest do młodych artystów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy chcą w ciekawy sposób zaprezentować ekologiczny problem lub jego rozwiązanie w formie plakatu.
Zwycięskie prace zostaną wypromowane na terenie największych polskich miast, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe.

EKO-PROJEKTY to konkurs dla zespołów szkolnych. Ich zadanie polega na zaprezentowaniu zrealizowanego projektu o tematyce ekologicznej lub przedstawieniu planu na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia w przyszłości. Do wygrania są minimum 4 granty o łącznej wartości 200 000 zł oraz nagrody finansowe i rzeczowe.

Tym, co wyróżnia projekt, jest możliwość wprowadzenia realnych zmian, które poprawią kondycję środowiska. Szkolne zespoły projektowe, które przygotują i zgłoszą nowe inicjatywy, mogą otrzymać dofinansowania na ich realizację.