4 czerwca 2024 roku na terenie Muzeum Gazowni Warszawskiej odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych – laureatów programu „Inżynierowie Przyszłości”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, należąca do Grupy Orlen. Konferencja stała się świętem pasji, kreatywności i innowacji oraz okazją do prezentacji osiągnięć młodych naukowców.

W ramach programu „Inżynierowie Przyszłości” kapituła naukowa wyłoniła dziesięciu najzdolniejszych uczniów spośród 99 uczestników pilotażowej edycji. Ich projekty badawcze uzyskały najwyższe oceny ekspertów, a młodzi innowatorzy zostali nagrodzeni stypendiami programu. Konferencja była dla nich również okazją do zaprezentowania swoich pomysłów przed szerokim gronem odbiorców, co pozwoliło im na doskonalenie umiejętności prezentacyjnych i nawiązywanie cennych kontaktów w środowisku naukowym.

Wydarzenie wzbogaciły prelekcje znakomitych ekspertów: Radka Brzózki – dziennikarza i popularyzatora nauki, Grzegorza Jóźwiaka – twórcy Akademii Wodorowej w Grupie Orlen, oraz Krzysztofa Fornalskiego – specjalisty pracującego przy projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ich wystąpienia dostarczyły uczestnikom nie tylko cennych informacji, ale również inspiracji do dalszej pracy badawczej.

Konferencja była również doskonałą okazją do networkingu. Młodzi entuzjaści nauki mieli możliwość nawiązania kontaktów z profesjonalistami z różnych dziedzin, co z pewnością pomoże im w dalszej karierze naukowej.

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Szkół Ponadpodstawowych „Inżynierowie Przyszłości” zakończyła się sukcesem, oferując młodym naukowcom platformę do prezentacji swoich osiągnięć i inspirując ich do dalszego rozwijania swoich pasji. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (Grupa Orlen) wyraża nadzieję, że wydarzenie to stanie się stałym elementem kalendarza akademickiego, wspierając kolejne pokolenia polskich inżynierów i naukowców.

Lauraci Programu zgodnie z kolejnością zajętych miejsc:

1. Mikhail Zubkov
(opiekun: Wiktor Bardan)
Pozyskiwanie energii elektrycznej z aluminium
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Kraków

2. Mateusz Filipkowski
(opiekun: Bożena Żywicka)
Wykorzystanie pojazdów autonomicznych w transporcie odpadów niebezpiecznych
Liceum Ogólnokształcące nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

3. Emilia Skuba
(opiekun: Wincenty Skwarek)
Mobilny system powiadamiania wspomagający rejestrację zachowań zwierząt domowych
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Jaśle

4. Mikołaj Rzepka
(opiekun: Agnieszka Marć)
Dwuosiowa podstawa sterująca położeniem panelu słonecznego
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Technikum nr 6

5. Tymoteusz Feja
(opiekun: Krzysztof Feja)
Badanie zjawiska lewitacji ultradźwiękowej
Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

6. Karol Drausal
(opiekun: Mariusz Wtulich)
Rakieta WIELOKROTNEGO użytku na paliwo stałe o niskiej szkodliwości dla środowiska
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie Im. Bolesława Chrobrego

7. Hubert Zając
(opiekun: Wincenty Skwarek)
Elastyczne Ramię Manipulatora
IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Jaśle

8.Kamil Widzyk
(opiekun: Elżbieta Burlaga)
Prototyp modułowego systemu zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Żywiec

9. Andrzej Szczyrba
(opiekun: Joanna Gryboś)
Racjonalizacja produkcji i użytkowanie energii elektrycznej z ogniw barwnikowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Pawłowice

10. Natalia Detmer
(opiekun: Wojciech Hermanowski)
Badanie wpływu oświetlenia o różnej długości fal świetlnych na wzrost roślin
Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego Bydgoszcz