W środę 15 września ogłoszone zostały wyniki programu grantowego Rozgrzewamy Polskie Serca organizowanego przez naszą Fundację. Celem programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej związanej z integracją lokalnej społeczności wokół tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Wnioskodawcy od 28 kwietnia do 31 lipca dokonywali rejestracji na stronie internetowej programu i składali propozycje projektów, które chcieli zrealizować. Pula grantów finansowych w programie wynosi 1 000 000 złotych. Wnioskujący mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości od 5 tys. do 40 tys. złotych.

Do programu zarejestrowało się ponad 3 000 organizacji, które przesłały 1 500 wniosków. Komisja programowa poddała wnioski wnikliwej analizie pod kątem formalnym i merytorycznym, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: potrzeba realizacji projektu dla określonej grupy społecznej, jakość koncepcji, zaangażowanie lokalnej społeczności, atrakcyjność oraz innowacyjność.

Ostatecznie wybrano 33 najciekawsze inicjatywy. Wśród wyróżnionych projektów znaleźć można zarówno działania o charakterze lokalnym np. warsztaty integracyjne, jak i pomysły o większej skali, np. duże wydarzenia historyczno-rekonstrukcyjne. Dofinansowania otrzymają takie podmioty jak np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Biblioteki, Ośrodek Kultury, Teatr oraz Stowarzyszenia i Fundacje.

Wyniki zostały opublikowane na stronie:
Rozgrzewamy Polskie Serca