W ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu organizowane jest Forum Polonijne, w którym w dniu 8 września udział wzięła Prezes Fundacji Karolina Dłuska.

Podczas wystąpienia w panelu „Spółki skarbu państwa na rzecz Polonii” Prezes Fundacji zaznaczyła, że opieka nad Polonią i Polakami – za granicą jak również w kraju, jest naszym obowiązkiem, ale i niezwykle ważnym przywilejem. Podkreśliła także istotność współpracy między spółkami skarbu państwa, instytucjami rządowymi i pozarządowymi.

20 milionów Polaków na całym świecie – to ogromny kapitał. Jesteśmy jedną z największych diaspor. To coś, o czym warto stale pamiętać, zwłaszcza w kontekście budowania przyszłości i wizerunku Polski, ale również wizerunku naszej firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w swojej nazwie ma wskazanie na polskość. Jesteśmy zatem zobowiązani pomagać w podtrzymywaniu ducha polskości oraz przekazywaniu tego ducha kolejnym pokoleniom ❣

Działania, które podejmujemy jako Fundacja skupione są wokół trzech obszarów:
▪️kultury i dziedzictwa narodowego
▪️nauki i edukacji
▪️pomocy społecznej i charytatywnej.

Zapraszamy także do wysłuchania wywiadu, w którym Karolina Dłuska, Prezes Zarządu naszej Fundacji opowiedziała o dotychczasowym przebiegu Forum Polonijnego w Karpaczu oraz o obszarach, wokół których skupione są działania naszej Fundacji.

https://polonia.tvp.pl/55762601/tu-polonia-w-karpaczu-cz-3?fbclid=IwAR0C6gdPpcRwPTTNVvX2Yyr8DhcQjf6X0vm_Hu6Z00qIYcdp84H-_no86Ng

Zdjęcia: Michał Nowak