Nasza Fundacja wsparła finansowo Fundację Herosi w zakupie lasera chirurgicznego dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Innowacyjne działanie lasera pozwoli zminimalizować czas i poziom ingerencji zabiegowej.