Szkoły średnie mogą zgłaszać się do drugiej edycji programu EKO-czynni. Cele przedsięwzięcia, które przyświecają wszystkim działaniom programu to przede wszystkim edukacja ekologiczna młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów oraz wsparcie inicjatyw szkolnych związanych z ochroną środowiska. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Program prowadzony jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Patronami akcji są: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz School of Form. Patronat medialny sprawuje Polskie Radio.

Dla szkół i uczniów przygotowano dwa konkursy.
Konkurs dla szkół EKO-PROJEKTY
Do konkursu zgłaszają się zespoły szkolne składające się z nauczyciela i grupy od 2 do 10 uczniów. Zespoły mogą zgłosić plan realizacji projektu związany z ochroną środowiska według wybranych kategorii lub zainicjować swoją tematykę, która związana jest z szeroko pojętym dbaniem o ekologię.
W ramach programu i konkursu przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody.
Zespoły konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie na wdrożenie i realizację swoich pomysłów ekologicznych. Mogą one wnioskować o granty w wysokości
do 50 000 zł. Dodatkowo najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe, a uczniowie praktyczne zestawy nagród rzeczowych.
Dla szkół przewidziano również do 50 wyróżnień. Wyróżnione zespoły otrzymają eko-zestawy np. parking dla rowerów czy zestaw domków dla owadów i budek lęgowych. Dzięki tym nagrodom szkoły będą mogły realnie wpłynąć na poprawę środowiska w swoim otoczeniu.

Konkurs dla uczniów EKO-REAKCJE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z zamiłowaniem do zachowań i postaw proekologicznych.
Konkurs podzielony jest na comiesięczne etapy, z których każdy ma inny temat oraz zadanie konkursowe.
W I etapie zadaniem jest zrobienie zdjęcia i ukazanie bioróżnorodności w swojej okolicy. W II etapie, idealnym dla artystów jest narysowanie pracy na temat: “Jak ograniczasz ilość produkowanych odpadów?” III etap polega na opisaniu “Jak oszczędzasz zużycie prądu i wody?” Ostatni, IV etap polega na pokazaniu w formie filmu: “Jak podróżujesz ekologicznie?”

Na autorów najwyżej ocenionych prac czekają nagrody, w postaci rowerów miejskich oraz kart podarunkowych do sklepów Empik. Ich prace zostaną także wykorzystane do dalszego budowania świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Po zakończeniu czterech etapów powstanie specjalny eko-poradnik, w którym znajdą się najciekawsze nagrodzone prace.

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.eko-czynni.pl/
Program trwa do końca marca 2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni i opublikowani w połowie maja 2022.