Od dziś na ogrodzeniu budynku Centrali PGNiG SA od ul. Kasprzaka 25, możemy oglądać wystawę „Rozpoczęło się w Polsce”. Ekspozycja prowadzi nas po archiwalnych, a zarazem unikalnych zdjęciach ukazujących karty historii przemysłu naftowego w Polsce.

Wystawa podzielona jest na cztery części tematyczne:

  • początki przemysłu naftowego,
  • wschodnie zagłębie naftowe,
  • zachodnie zagłębie naftowe,
  • pierwsze wykorzystanie gazu.

Motywem przewodnim plansz jest pieczątka z dopiskiem „ROZPOCZĘŁO SIĘ W POLSCE” oraz grafiką przedstawiającą pierwszą ręczną wieżę wiertniczą stosowaną w kopalni Bóbrka.
Wystawa składa się z planszy wstępnej zawierającej treści merytoryczne dotyczące tła historycznego oraz 18 plansz ze zdjęciami i krótkimi opisami.