W dniach od 8-23 czerwca w Polsce odbywa się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Recovering Forgotten History”, której celem jest odkłamanie anglojęzycznych podręczników do historii Polski. Fundacja PGNiG po raz kolejny objęła projekt  swoim mecenatem i zaprosiła panelistów wydarzenia – naukowców z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na Zachodzie do Muzeum Gazownictwa.

Obrady w Muzeum trwały 3 dni. W ich trakcie omawiano teksty Von Clausewitz’s Last Campaign: Cholera, the Campaign of 1831, and the Lessons Never Written Down, Dance with Death: A Holistic View of Saving Polish Jews During the Holocaust, John Paul II’s Pilgrimages to Poland, 1979 to 1991. Naukowcy oprowadzani przez przewodnika zwiedzili Muzeum Gazownictwa. Prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak przysłuchiwał się dyskusji oraz wręczył gościom pamiątki wyprodukowane specjalnie z okazji stulecia niepodległości Polski  – godła heraldyczne z okresu II RP.

Podstawowym celem konferencji „Recovering Forgotten History” jest zmiana negatywnego wizerunku Polski i regionu w historiografii zachodniej i przekazie medialnym. Projekt realizuje ten cel poprzez doroczne spotkania (odbywają się one od 12 lat) zapraszanych do Polski autorów i wydawców anglojęzycznych akademickich książek historycznych  z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Dyskusje ekspertów z autorami w obecności wydawców nad omawianymi tekstami oraz sporządzone po seminarium opinie eksperckie prowadzą do wprowadzania pożądanych uzupełnień i korekt.

Za mecenat nad projektem Fundacja PGNIG otrzymała w 2017 r. prestiżową nagrodę „Strażnik Pamięci”. Kapituła nagrody honoruje osoby i instytucje dbające o odnowienie, przechowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. Organizatorem konferencji „Recovering Forgotten History” jest Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej.