Statut i władze fundacji

RADA I ZARZĄD

Rada Fundacji:

Jan Józef Kasprzyk – przewodniczący Rady Fundacji

Anna Chylińska – członek Rady Fundacji

Agata Samcik – członek Rady Fundacji

Monika Zakrzewska – członek Rady Fundacji

ks. Leszek Kryża – członek Rady Fundacji

Piotr Kudzia – członek Rady Fundacji

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

Zarząd Fundacji:

Zbigniew Chmiel – Prezes Zarządu

Wojciech Gaca – Wiceprezes Zarządu

 

Rozgrzewamy Polskie Serca