Statut i władze fundacji

RADA I ZARZĄD

Rada Fundacji:

Jan Józef Kasprzyk – przewodniczący Rady Fundacji

Marta Krzyżewska– członek Rady Fundacji

Robert Kostro – członek Rady Fundacji

Stanisław Krakowski – członek Rady Fundacji

ks. Leszek Kryża – członek Rady Fundacji

Grzegorz Świętorecki  – członek Rady Fundacji

Mateusz Jeżykowski – członek Rady Fundacji

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

Zarząd Fundacji:

Karolina Dłuska – Prezes Zarządu

Paweł Rybicki – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Gaca – Wiceprezes Zarządu

 

Rozgrzewamy Polskie Serca