Nasz patron

Wybór Ignacego Łukasiewicza na patrona Fundacji PGNiG nie jest przypadkowy.

Był naukowcem, twórcą przemysłu naftowego i doskonałym menadżerem, a jednocześnie działaczem niepodległościowym i niestrudzonym społecznikiem, który wierzył, że: To trudna sztuka być bogatym, a również i wielka odpowiedzialność.

Urodzony 8 marca 1822 aptekarz, przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej i ojciec przemysłu naftowego jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową bogactwo i korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator i manager. Propagował zakładanie sadów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali i innych inicjatyw, finansując wiele z nich własnymi pieniędzmi. Walczył z biedą i alkoholizmem w regionie Podkarpacia, z którym związany był przez całe życie. Tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne.

Uznawany za jednego z największych dobroczyńców regionu zrobił wiele dla mieszkańców Podkarpacia. Szeregowi pracownicy nazywali go ojcem Ignacym. Dążył do rozwoju rodzącego się przemysłu naftowego nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm.

Więcej informacji o patronie Fundacji znajdą Państwo w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, którego PGNiG SA jest promotorem i darczyńcą. Serdecznie zapraszamy.

Rozgrzewamy Polskie Serca