Nagrody i wyróżnienia

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza finalistą konkursu Popularyzator Nauki 2014!

Konkurs „Popularyzator Nauki”, organizowany przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2005 r.

W 10. jubileuszowej edycji laureaci zostali wyłonieni w czterech podstawowych kategoriach: Popularyzatorzy indywidualni; Instytucje naukowe; Instytucje pozanaukowe oraz Media. Przyznane zostały też dwa wyróżnienia w kategoriach: Nauka w internecie – za internetową aktywność popularyzatorską – oraz Sponsor popularyzacji, dla osoby lub przedsiębiorstwa finansowo wspierającego działalność popularyzatorską.

Fundacja PGNiG SA została nominowana do konkursu przez Fundację Odkrywcy Nauki we współpracy z którą realizuje projekt Akademia Odkrywców, czyli interaktywną wystawę edukacyjną skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Wystawa składa się z zestawu instalacji do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych i ma ułatwiać zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. Fundacja PGNiG SA znalazła się w trójce finalistów w kategorii Sponsor popularyzacji.

Statuetka ALADYN dla Fundacji PGNiG SA IM

Na Gali „Aladyn” 9 grudnia 2013 r. w warszawskim Teatrze Kwadrat Fundacja Spełnionych Marzeń wręczyła medale oraz statuetki Aladyna dla osób, firm oraz organizacji wspierających swoimi działaniami fundację oraz jej podopiecznych. Fundacja PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza została nagrodzona statuetką.

Statuetka „ALADYN” została ustanowiona w 2004 r. Statuetka stanowi najwyższy stopień uhonorowania osoby prywatnej, firmy prywatnej lub instytucji państwowej za działania mające na celu pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi poprzez bezinteresowne zaangażowanie się w realizację celów statutowych Fundacji Spełnionych Marzeń. Laureata wybiera Kapituła Statuetki powołana przez Prezesa Fundacji. Ocena kandydatów do statuetki „Aladyn” następuje według kryteriów ustalonych przez Kapitułę.

Wyróżnienie dla Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w konkursie „ Pozytywista roku 2011”

Fundacja PGNiG Im. Ignacego Łukasiewicza otrzymała wyróżnienie w konkursie „POZYTYWISTA ROKU 2011″ w kategorii „Edukacja i nauka” za działalność edukacyjną i realizację programów „Wolontariat Studencki”, „Młody Nobel” i „Fundusz Stypendialny”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
„POZYTYWISTA ROKU” to wyróżnienie dla osób, firm lub instytucji – współczesnych „Wokulskich”, „dr. Judymów” i „Siłaczek”, które zasłużyły się w szczególny i konstruktywny sposób dla swoich społeczności lokalnych, a szerzej całego społeczeństwa. Do składu Kapituły zaproszeni zostali praktycy gospodarczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki oraz studenci. Przewodniczącym Kapituły był prof. dr hab. Janusz Gudowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”.

Fundacja PGNiG laureatem nagrody za stypendia studenckie

Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza została laureatem w konkursie „Dobre stypendia 2011″, w kategorii „Programy stypendialne firm i fundacji utworzonych przez firmy”.

Nagrodę przyznano Fundacji za stworzenie programu wspierającego najlepszych studentów uczelni kształcących specjalistów dla gazownictwa i przemysłu naftowego, a także za to, że nasz program premiuje nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale także innowacyjność projektów naukowych realizowanych przez kandydatów na stypendystów oraz ich zaangażowanie w pracę na rzecz innych, na przykład w wolontariat. Kapituła konkursu uznała też nasz program stypendialny za przykład dobrych praktyk. Warto przypomnieć, że w I edycji konkursu, w ubiegłym roku nasza Fundacja otrzymała wyróżnienie.

Konkurs zorganizowały Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Moje Stypendium. O miano najlepszego programu stypendialnego ubiegały się organizacje pozarządowe, firmy, uczelnie wyższe i samorządy z całej Polski. W sumie było 75 zgłoszeń. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas konferencji „Obywatelskie programy stypendialne”. Było to drugie z cyklu spotkań poświęconych programom stypendialnym w Polsce. W ubiegłym roku odbyła się konferencja pt. Stypendia w polskiej edukacji, której głównym celem było rozpoczęcie dyskusji na temat stanu rozwoju systemu stypendialnego. W tym roku uczestnicy Konferencji – przedstawiciele świata nauki, samorządów, organizacji pozarządowych i firm rozmawiali o wyzwaniach stojących przed obywatelskimi programami stypendialnymi oraz zapoznali się z „Kartą zasad dobrego programu stypendialnego”. Karta stanowi propozycję dobrowolnego przyjęcia standardów, których przestrzeganie przyczyni się do unowocześnienia systemu stypendialnego w Polsce.

Nagrodę odebrała dyrektor wykonawczy Fundacji Anna Dłużniewska, której towarzyszyła jedna z naszych stypendystek Daria Katarzyna Przybysz. Daria jest studentką II roku na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Nie tylko świetnie się uczy, ale także pomaga innym – jest wolontariuszką. W przyszłości chciałaby zajmować się opracowywaniem metod intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, ograniczeniem emisji metanu i ochroną środowiska.

Wyróżnienie AEGEE – Europejskiego Forum Studentów dla Fundacji PGNiG

Celem „Gali Przyjaciela Aktywnego Wolontariusza” zorganizowanej przez poznański oddział AEGEE, największej europejskiej organizacji studenckiej, było nagrodzenie osób i firm, które wykazały się największym zainteresowaniem i wsparciem finansowym organizacji pozarządowych. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza Fundacja, wspierająca program „Projektor – Wolontariat Studencki”. To dzięki pomocy Fundacji PGNiG – mówią poznańscy studenci – możemy korzystać z profesjonalnego sprzętu kryminalistycznego, robotów LEGO czy kamery cyfrowej. Te nietypowe materiały dydaktyczne pozwalają nam na realizację niekonwencjonalnych projektów, których zadaniem jest pokazanie fascynującej strony nauk ścisłych. Dzięki przekazanym środkom możemy aktywnie angażować w nie dzieci i młodzież.

Fundacja PGNiG jest partnerem strategicznym programu „Projektor – Wolontariat Studencki” od ponad trzech lat. W tej chwili realizuje autorską kampanię edukacyjną „Młody Nobel”, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych miejscowości do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Rozgrzewamy Polskie Serca