Kim jesteśmy?

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

  • poznawanie historii ojczystej,
  • edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
  • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
  • realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
  • wspieranie działań kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000210832, NIP: 526-278-11-88, REGON: 015768502.

Rozgrzewamy Polskie Serca