ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII

Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza na podstawie zawartego dnia 15.11.2019 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienia uruchomiła Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.

Program dedykowany jest do osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców (deklarujących pobór paliwa gazowego mocy do 10m3/h) w 112 gminach wskazanych do gazyfikacji w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Programem mogą być objęci Odbiorcy, którzy w okresie 1.10 – 31.12.2019 r. rozpoczęli użytkowanie paliwa gazowego i przystąpili dobrowolnie do Programu poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł będzie udzielone przez Fundację pierwszym 5 Uczestnikom w każdej gminie pod następującymi warunkami:

1.         posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości,

2.         posiadanie przez Uczestnika ważnych Warunków przyłączenia,

3.         zawarcie przez Uczestnika Umowy o przyłączenie,

4.         wybudowanie przez Uczestnika instalacji gazowej,

5.         zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego z wybranym przez niego Sprzedawcą,

6.         przekazanie do PSG przez Sprzedawcę Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – uruchomienie dostawy gazu,

7.         uruchomienie przez PSG dostaw paliwa gazowego do dnia 31.12.2019 r.

 

REGULAMIN ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII

Załącznik nr 1 DO REGULAMINU_wykaz gmin

ZAŁ NR 2 i 3 DO REGULAMINU_przystąpienie

FUNDACJA PGNiG PRZEKAZAŁA DAROWIZNY RZECZOWE

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 15 listopada 2019 r. darowała dwa samochody na potrzeby działania Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Samochody zostały przekazane przez Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Roberta Perkowskiego reprezentującego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Prezesa Zarządu Fundacji PGNiG Zbigniewa Chmiela oraz Wiceprezesa Fundacji Wojciecha Gacę.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymany dar, bez którego działalność naszego Ośrodka była bardzo ograniczona. Teraz będziemy mogli dotrzeć do szerszej ilości odbiorców, którzy będą mogli uczestniczyć
w zajęciach organizowanych przez nasz Ośrodek nie tylko w Komańczy
– powiedziała p. Krystyna Galik-Harhaj Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Kuratorium Oświaty swój dar będzie wykorzystywało w działaniu delegatury w Siedlcach.

Kombatanci – uczestnicy wojny obronnej 1939 roku dołączają do programu „Rachunek Wdzięczności PGNiG”

Program „Rachunek wdzięczności PGNiG” został zainicjowany w 2016 roku i początkowo obejmował uczestników Powstania Warszawskiego. W ramach inicjatywy, otrzymują oni do 900 zł rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG.

W praktyce oznacza to, że wielu z nich nie ponosi żadnych kosztów za gaz. W 2018 roku program został rozszerzony o górników, którzy w stanie wojennym brali udział w strajku w kopalni „Wujek” oraz o ich rodziny. Teraz, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, do programu dołączają żołnierze walczący w wojnie obronnej w 1939 roku.

– Bohaterowie Września 1939 roku, którzy stawili czoła przeważającym siłom dwóch wrogich armii, zasługują na nasz szacunek i uznanie. To od nich rozpoczęła się długa droga, na końcu której czekała wolność Polski – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Pamięć historyczna jest dla nas niezwykle ważna, dlatego chcemy uhonorować kombatantów i przypomnieć społeczeństwu ich zasługi. „Rachunek Wdzięczności” to również ważny element edukacyjny, pomagający kształtować postawy patriotyczne.

Do tej pory do programu przystąpiło ponad 1100 beneficjentów – 505 bohaterów Powstania Warszawskiego oraz 658 górników z Wujka. Łączna wartość udzielonego im dotychczas wsparcia w postaci ulg w rachunkach za gaz to ponad 1,1 mln złotych. Teraz o dofinansowanie będą mogli ubiegać się uczestnicy kampanii wrześniowej, którzy walczyli z najeźdźcą zarówno z zachodu jak i ze wschodu.

„Rachunek Wdzięczności PGNiG” realizowany jest przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Dzięki tej inicjatywie PGNiG zdobyło główną nagrodę BohaterON 2019 im. Powstańców Warszawskich w kategorii „firma”. W 2016 roku program otrzymał prestiżową nagrodę „Strażnik Pamięci”. Celem „Rachunku Wdzięczności PGNiG” jest przypominanie o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju, przybliżanie życiorysów bohaterów i propagowanie postaw patriotycznych.

Fundacja PGNiG nie zapomina o bohaterach!

Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” została obdarowana przez Fundację PGNiG kwotą, która w całości pokryje badania dla kombatantów, którzy brali udział w walce o polską niepodległość.

ISKRA PAMIĘCI 14 września 2019 r. AGENDA WYDARZENIA

AGENDA WYDARZENIA

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
14 WRZEŚNIA 2019 R. – SOBOTA

Godz. 14.00 ROZPOCZĘCIE ZAPALANIA ZNICZY
Zwiedzanie namiotów partnerów wydarzenia.
Możliwość oddania krwi przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa.
Spotkania z kombatantami oraz rodzinami katyńskimi.

Godz. 14.00 – 14.15 OFICJALNE PRZYWITANIE GOŚCI
Przemówienie Prezesa Fundacji PGNiG.
Wprowadzenie przybyłych osób w rys historyczny wydarzenia, krótka informacja o aktywnościach na Placu Piłsudskiego i strefie przy DGW.
Przedstawienie agendy wydarzenia.

Godz. 14.20 – 15.00 PREZENTACJA MATERIAŁÓW O TEMATYCE KATYŃSKIEJ
W przerwach relacja na żywo z zapalania zniczy na Placu.

Godz. 15.00 – 15.30 RECYTOWANIE ZE SCENY LISTÓW ŻOŁNIERZY WYWIEZIONYCH DO LASU KATYŃSKIEGO DO RODZIN

Godz. 15.35 – 16.20 I PANEL DYSKUSYJNY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Czym była i czym jest dla nas dziś ta zbrodnia? Jakie jest jej znaczenie dla naszych dzisiejszych losów?

Godz. 16.30 – 17.00  CZĘŚĆ KONCERTOWA
Występ Orkiestry Wojskowej.

Godz. 17.10 – 17.40 RECYTOWANIE ZE SCENY LISTÓW ŻOŁNIERZY WYWIEZIONYCH DO LASU KATYŃSKIEGO DO RODZINGodz. 17.50 – 18.30 II PANEL DYSKUSYJNY O TEMATYCE HISTORYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z KATYNIEM ORAZ ŻOŁNIERZAMI NIEZŁOMNYMI
Przezwyciężyć Katyń. Jak odbudować dziedzictwo II RP w XXI wieku?
Jaka może być w tym rola pamięci o Katyniu i Niezłomnych?Godz. 18.55– 19.30 ZAPALENIE I USTAWIENIE ZNICZY PRZEZ GOŚCI HONOROWYCH
Odegranie utworu „Śpij kolego”.
Hymn Państwowy.Godz. 19.30 – 20.00 OFICJALNE WYSTĄPIENIA GOŚCI HONOROWYCHGodz. 20.00 – 20.45 CZĘŚĆ KONCERTOWA
Występ zespołu muzycznego Panny Wyklęte.

Godz. 20.50 – 21.00 OFICJALNE POŻEGNANIE GOŚCI
Zakończenie wydarzenia.

 

UCZCIJ BOHATERÓW, ZAPAL ZNICZ. 14 WRZEŚNIA 2019 R. PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE.

„Iskra Pamięci” to patriotyczne wydarzenie, upamiętniające polskich obywateli, w tym oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego, których krew przelano w lasach katyńskich w 1940 r. Celem inicjatywy jest pokazanie, że spuścizna żołnierzy, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny,  przetrwała do dziś, że Polska, za którą cierpieli i oddali życie nadal o nich pamięta i pamiętać będzie. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w godzinach 14.00 – 21.00.

Zapalając ponad 20 tysięcy zniczy, tworzących kształt polskiego orła wojskowego według wzoru z 1919 r., połączymy pokolenia i wspólnie oddamy hołd ofiarom.

Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.