4 mln zł na walkę z koronawirusem

Grupa Kapitałowa PGNiG przekaże 4 miliony złotych na działania związane z epidemią koronawirusa. Z tej kwoty milion złotych trafi do placówek medycznych w miejscowościach, w których działają spółki należące do Grupy. Jako pierwszy wsparcie otrzyma Instytut Matki i Dziecka, sąsiadujący z siedzibą główną PGNiG SA na warszawskiej Woli.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG zadeklarowały pomoc w wysokości 4 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Trzy miliony złotych sfinansują działania, których lista będzie opracowana we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Dodatkowy milion Grupa przeznaczy na wsparcie wybranych placówek służby zdrowia.

Jesteśmy liderem polskiego rynku gazu, ale czujemy szczególną odpowiedzialność za społeczności lokalne, w miejscowościach, w których działają oddziały PGNiG i spółki z Grupy Kapitałowej. W tym trudnym czasie chcemy mocno wspierać naszych sąsiadów. To ważny aspekt społecznej odpowiedzialności naszego biznesupowiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Kwota wsparcia, która zadeklarowaliśmy, nie jest ostateczna. Pilnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z administracją rządową. Będziemy reagować w miarę potrzebpodkreślił Prezes Kwieciński.

Pierwszą placówką, która otrzyma pomoc, jest Instytut Matki i Dziecka. To wyspecjalizowana jednostka, która sprawuje opiekę nad pacjentami nie tylko z okolic Warszawy, ale z całego kraju. W Instytucie działają kliniki na co dzień ratujące życie, które muszą zachować ciągłość leczenia, m.in. Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży, Klinika Położnictwa i Ginekologii czy oraz Klinika Wrodzonych Wad Metabolicznych i Pediatrii. Dlatego Fundacja PGNiG przekaże Instytutowi 300 tys. złotych na prewencje zakażeń koronawirusem.

Instytut Matki i Dziecka to wysokospecjalistyczny szpital o profilu pediatrycznym i ginekologiczno-położniczym. Jest miejscem narodzin wielu Polaków oraz sprawuje opiekę nad pacjentami onkologicznymi i chorującymi na rzadkie choroby genetyczne, które powodują również obniżenie odpornościmówi dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.Zależy nam na jak najlepszej ochronie naszych pacjentów, a wsparcie PGNiG jest nieocenionedodaje.

Pieniądze przekazane przez Fundację PGNiG zostaną wykorzystane na zakup środków ochrony własnej – masek, kombinezonów oraz okularów ochronnych, czyli niezbędnego wyposażenia pracowników ochrony zdrowia.

Bardzo dziękujemy za błyskawiczną reakcję ze strony PGNiG. Zwróciliśmy się o wsparcie w niedzielę, a już w poniedziałek zapadła decyzja powiedziała dr Dorota Kleszczewska, Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka. – Nasza fundacja wspiera szpital w pozyskiwaniu sprzętu, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej działania skoncentrowane są na zapewnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony własnej, by jak najlepiej chronić pacjentów i personel szpitala.

***

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka od 2014 roku zajmuje się wsparciem Instytutu Matki i Dziecka m.in. w postaci zakupu niezbędnego sprzętu, dofinansowania remontów, prowadzi też działania prozdrowotne skierowane do dzieci i młodzieży w oparciu o najnowszą doniesienia naukowe.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza powstała w 2004 roku. Została założona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

FUNDACJA PGNiG PRZEKAZAŁA KOLEJNĄ DAROWIZNĘ RZECZOWĄ

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 11 marca 2020 r. darowała kolejny samochód. Tym razem obdarowaliśmy Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra” z siedzibą we Wrocławiu.

Samochód został przekazany przez Prezesa Zarządu Fundacji PGNiG Zbigniewa Chmiela oraz Wiceprezesów Fundacji Wojciecha Gacę oraz Pawła Rybickiego.

ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII

Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza na podstawie zawartego dnia 15.11.2019 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienia uruchomiła Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.

Program dedykowany jest do osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców (deklarujących pobór paliwa gazowego mocy do 10m3/h) w 112 gminach wskazanych do gazyfikacji w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Programem mogą być objęci Odbiorcy, którzy w okresie 1.10 – 31.12.2019 r. rozpoczęli użytkowanie paliwa gazowego i przystąpili dobrowolnie do Programu poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł będzie udzielone przez Fundację pierwszym 5 Uczestnikom w każdej gminie pod następującymi warunkami:

1.         posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości,

2.         posiadanie przez Uczestnika ważnych Warunków przyłączenia,

3.         zawarcie przez Uczestnika Umowy o przyłączenie,

4.         wybudowanie przez Uczestnika instalacji gazowej,

5.         zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego z wybranym przez niego Sprzedawcą,

6.         przekazanie do PSG przez Sprzedawcę Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – uruchomienie dostawy gazu,

7.         uruchomienie przez PSG dostaw paliwa gazowego do dnia 31.12.2019 r.

 

REGULAMIN ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII

Załącznik nr 1 DO REGULAMINU_wykaz gmin

ZAŁ NR 2 i 3 DO REGULAMINU_przystąpienie

FUNDACJA PGNiG PRZEKAZAŁA DAROWIZNY RZECZOWE

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 15 listopada 2019 r. darowała dwa samochody na potrzeby działania Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Samochody zostały przekazane przez Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Roberta Perkowskiego reprezentującego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Prezesa Zarządu Fundacji PGNiG Zbigniewa Chmiela oraz Wiceprezesa Fundacji Wojciecha Gacę.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymany dar, bez którego działalność naszego Ośrodka była bardzo ograniczona. Teraz będziemy mogli dotrzeć do szerszej ilości odbiorców, którzy będą mogli uczestniczyć
w zajęciach organizowanych przez nasz Ośrodek nie tylko w Komańczy
– powiedziała p. Krystyna Galik-Harhaj Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Kuratorium Oświaty swój dar będzie wykorzystywało w działaniu delegatury w Siedlcach.

Kombatanci – uczestnicy wojny obronnej 1939 roku dołączają do programu „Rachunek Wdzięczności PGNiG”

Program „Rachunek wdzięczności PGNiG” został zainicjowany w 2016 roku i początkowo obejmował uczestników Powstania Warszawskiego. W ramach inicjatywy, otrzymują oni do 900 zł rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG.

W praktyce oznacza to, że wielu z nich nie ponosi żadnych kosztów za gaz. W 2018 roku program został rozszerzony o górników, którzy w stanie wojennym brali udział w strajku w kopalni „Wujek” oraz o ich rodziny. Teraz, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, do programu dołączają żołnierze walczący w wojnie obronnej w 1939 roku.

– Bohaterowie Września 1939 roku, którzy stawili czoła przeważającym siłom dwóch wrogich armii, zasługują na nasz szacunek i uznanie. To od nich rozpoczęła się długa droga, na końcu której czekała wolność Polski – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Pamięć historyczna jest dla nas niezwykle ważna, dlatego chcemy uhonorować kombatantów i przypomnieć społeczeństwu ich zasługi. „Rachunek Wdzięczności” to również ważny element edukacyjny, pomagający kształtować postawy patriotyczne.

Do tej pory do programu przystąpiło ponad 1100 beneficjentów – 505 bohaterów Powstania Warszawskiego oraz 658 górników z Wujka. Łączna wartość udzielonego im dotychczas wsparcia w postaci ulg w rachunkach za gaz to ponad 1,1 mln złotych. Teraz o dofinansowanie będą mogli ubiegać się uczestnicy kampanii wrześniowej, którzy walczyli z najeźdźcą zarówno z zachodu jak i ze wschodu.

„Rachunek Wdzięczności PGNiG” realizowany jest przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Dzięki tej inicjatywie PGNiG zdobyło główną nagrodę BohaterON 2019 im. Powstańców Warszawskich w kategorii „firma”. W 2016 roku program otrzymał prestiżową nagrodę „Strażnik Pamięci”. Celem „Rachunku Wdzięczności PGNiG” jest przypominanie o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju, przybliżanie życiorysów bohaterów i propagowanie postaw patriotycznych.

REGULAMIN PROGRAMU RACHUNEK WDZIĘCZNOŚCI

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

PEŁNOMOCNICTWO

FORMULARZ RODO