W 2004 roku, z inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, powołano Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Dziś, po dwudziestu latach intensywnej pracy, z dumą spoglądamy na naszą historię pełną wyjątkowych osiągnięć i niezliczonych inicjatyw na rzecz społeczeństwa.

Od samego początku i do dzisiaj naszym celem było pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego, pomoc Polakom za granicą, działania na rzecz mniejszości narodowych oraz budowanie potencjału społecznego. Poprzez różnorodne projekty staramy się wspierać tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy, dbając jednocześnie o edukację zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Ostatnie lata przyniosły intensywny rozwój Fundacji. Uruchomiliśmy nowe programy edukacyjne, programy stypendialne dla zdolnej młodzieży, wdrożyliśmy program wolontariatu pracowniczego. Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej rewitalizacją, wznowiliśmy także działalność Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasza praca nie ogranicza się tylko do doraźnej pomocy, ale także obejmuje długofalowe inicjatywy mające na celu zmiany społeczne. Nasze działania to nie tylko pomoc, ale także budowanie trwałych fundamentów dla lepszego jutra.

Dążąc do doskonalenia naszej organizacji, zainwestowaliśmy również w rozwój kompetencji naszego zespołu. Działania te pozwoliły nam dostosować się do zmieniającego się otoczenia, wzmocniły naszą zdolność do skutecznej realizacji celów i misji Fundacji.

Przez 20 lat zrealizowaliśmy wiele projektów, które zostawiły trwały ślad w społeczności. Dziś, z perspektywy dwóch dekad działalności, jesteśmy jeszcze bardziej zaangażowani i gotowi do realizacji kolejnych, jeszcze ambitniejszych projektów. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom możemy wnieść znaczący wkład w rozwój społeczeństwa i edukacji w Polsce. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza to nie tylko historia – to także przyszłość, którą razem, wspólnie – tworzymy już 20 lat.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału o Fundacji PGNiG: 20 lat Fundacji PGNiG